For English

  • Meriç Soba
  • Meriç Soba
  • Meriç Soba

İnsan Kaynakları

Meriç Soba, kuruluşundan bu yana kaliteye yaptığı yatırımlar ve kaynaklarından önemli bir kısmını ayırdığı araştırma-geliştirme çalışmalarıyla, sahip olduğu teknolojiler ve entelektüel sermayesi ile sektöründe lider olmayı başarmıştır.

Hedefimiz, Meriç Soba’nın, dünya ölçeğinde rekabet edebilme yeteneklerini geliştirmek ve en üst sıralara çıkarmaktır. Bu vizyonda oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Bu kapsamda;
• Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve Meriç Soba’ya bağlılıklarını ön planda tutmak,
• Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
• Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
• Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
• Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
• Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
• İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.


Meriç Soba’yı bugün bu noktaya getiren; şirket kültürümüzün ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması, çalışanlarımızın kendilerini sürekli  gelişmeye ve öğrenmeye açık tutmalarının sonucudur.